Evangelische Kirchengemeinde A.B. Schäßburg
13. – 18. Juni 2022, 25. Ökumenische Gebetswoche
„Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten.“ (Matthäus 2,2) Start  Lautärke  Bildgröße auf Vollbild ändern  Beenden

Segen der Bischöfe und Pfarrer am 18. Juni 2022

13. – 18. Juni 2022, 25. Ökumenische Gebetswoche
„Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten.“ (Matthäus 2,2)

Montag, 13. Juni 2022
17 Uhr - Griechisch-Katholische Kirche 
Predigt: Pfarrer Cosmin Boian (orth.)

v.l.n.r. . Dechant dr. Ovidiu Dan (orthodox), Pfr. Cosmin Boian (orthodox), 
Pfr. Jenei László-Csaba (unit.), Pfr. Ciprian Dărăban (griechisch-katholisch), Stadtpfarrer Dr. Hans Bruno Fröhlich (ev. A.B.)
während der dreisprachigen Lesung
 

Dienstag, 14. Juni 2022
17 Uhr - Orthodoxe Kirche »Cornești«
Predigt: Stadtpfarrer Dr. Hans Bruno Fröhlich (ev. A.B.)


Mittwoch, 15. Juni 2022
17 Uhr - Römisch-Katholische Kirche
Predigt: Pfarrer László Csaba Jenei (unit.)

Pfr. Dr. Ágoston Fenrecz


Dechant (Protopop) Dr. Ovidiu Dan
Im Hintergund sind die Kollegen (v.l.n.r.):
Pfr. Petru Bleahu (orth), Pfr. Jenei László-Csaba (unit), Pfr. Ciprian Dărăban (griech-kath), Pfr. Cosmin Boian (orth), 
Pfr. i. R. Adrian Dobre (orth), Stadtpfarrer Dr. Hans Bruno Fröhlich (ev. A.B.)


Donnerstag, 16. Juni 2022
17 Uhr - Unitarische Kirche Predigt: Pfarrer István Bíró (ref.)

Freitag, 17. Juni 2022
17 Uhr - Reformierte Kirche


Predigt: Pfr. Ciprian Dărăban (gr.-kath.)


Pfarrer Adrian Dobre


Segen

Samstag, 18. Juni 2022
16 Uhr - Evangelische Kirche »Klosterkirche«
Frau Dr. Mariana Gorczyca stellt das Buch 
„Spiritualitate ecumenică – Experiență transculturală – Conviețuire interetnică“
von Stadpfarrer. Dr. Hans Bruno Fröhlich vor.

Samstag, 18. Juni 2022
17 Uhr - Evangelische Kirche »Klosterkirche«
In diesem Jahr findet die ÖKUMENISCHE GEBETSWOCHE zum 25. Mal in Schäßburg statt. Zu diesem Anlass beehren uns am Samstag, dem 18. Juni in der Klosterkirche die hochwürdigen Bischöfe Reinhart Guib (ev. A. B.), Cristian Crișan (griech.-kath.), István Kovács (unit.) und László Szegedi (ref.) mit ihrer Anwesenheit.

Cristian Crişan – Griechisch-Katholischer Bischof predigt

Predigt Bischof Reinhart Guib 

Prea sfințiile voastre, excelențe, prea cucernici preoți protopopi și parohi, dragi frați și surori întru Domnul,                 
Ce frumos că mișcarea ecumenică mondială își continuă drumul, în detrimentul celor care în lumea noastră tind și lucrează spre dezbinare și egocentrism. Aici în Sighișoara comunitățile creștine – greco- și romano-catolice, reformate, unitariene, ortodoxe și evanghelice – nu numai că se adună dar și sărbătoresc ediția a 25-a, deci un jubileu de argint.       Mă bucur că înalți reprezentanți ai bisericilor noastre împreună cu protopopii și preoții și comunitățile locale au dat curs invitației la încheierea Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor pentru a ne ruga, cânta, asculta și preaslăvi împreună. Nu este de la sine înțeles în aceste vremuri. Am ascultat citiri biblice pentru ultima zi a săptămânii de rugăciune. Însă frații creștini din Orientul Mijlociu au ales ca temă de reflecție peste toată săptămâna un pasaj din evanghelia lui Matei 2,2 din nașterea lui Isus Hristos: ”Am văzut steaua în Răsărit și am venit să ne închinăm Lui.” 
Vreau să dedic această cuvântare a mea acestui moto, deoarece el ne poate ajuta să înțelegem 3 lucruri: 
În primul rând: De mai bine de 2000 de ani lumea noastră are parte de o lumină nouă, lumina lui Hristos. Nu doar soarele răsare în Răsărit ci și steaua crăciunului, deci darul lui Dumnezeu pentru noi vine din Răsărit, din Orientul Mijlociu. Nașterea Mântuitorului, cât și patimile și învierea lui și pogorârea Sf. Duh sunt prilej de bucurie pentru toți creștinii. Însă nu trebuie să uităm în ce lume trăim.  Creștinii din Orientul Mijlociu trăiesc sub amenințarea permanentă a conflictelor etnice și religioase, care generează frecvent vărsări de sânge și multă suferință. Totuși ei nu se opresc în a tânji necontenit după lumina dumnezeiască. Precum ei și noi creștinii din Europa, din România, din Sighișoara suntem chemați să căutăm asemeni Magilor lumina lui Hristos, să căutăm semnele Domnului, să ne orientăm după prezența și călăuza Lui în lumea noastră, lume bântuită mai bine de 2 ani de o epidemie endemică și acum de un război și urmările sale care vedem că duc la crize politice, economice, sociale, ecumenice și valorice. Toate acestea ne dau de înțeles cât de mult e nevoie să ne rugăm pentru lumina lui Hristos și pacea lui care este mai presus de orice.
În al doilea rând: Magii din Răsărit proveneau din diferite neamuri, culturi, limbi și totuși aveau o viziune și cale comună. Dorința de a vedea i-a adus împreună, s-au unit în călătoria cunoașterii a regelui regilor, Alesului lui Dumnezeu. Acesta este un îndemn și pentru noi. Să parcurgem calea spre Hristos împreună și nu singuri. Este motiv de mulțumire și încurajare pentru bisericile noastre cât și pentru societate să vedem că se poate împreună, precum ne arată prin exemplul lor comunitățile din Sighişoara. Iar pe calea aceasta comună spre Hristos diversitatea noastră nu este un impediment ci dimpotrivă un avantaj imens, căci bogățiile spirituale, puse toate împreună, reflectă maiestuoasa lumină dumnezeiască, bogăția și frumusețea unității, la care ne cheamă și pentru care se roagă Hristos: “Mă rog ca toți să fie una, cum Tu, Tată, ești în Mine și Eu, în Tine, ca și ei să fie una în Noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.” (Ioan 17,21)
În al treilea rând: Ajungând la locul unde s-a oprit steaua călăuzitoare Magii s-au închinat pruncului Isus. Ei au ajuns la El în sfârșit la țelul călătoriei lor și și-au găsit împlinirea după care au tânjit și pe care au căutat-o în lunga și anevoioasa lor călătorie. Închinarea comună înaintea lui Hristos trebuie să fie și pentru noi centrul și țelul lucrării noastre ecumenice și vieții noastre. În sens contrar ne distanțăm de lumina vieții. Pentru această unitate în închinare care implică comuniunea interumană, de prietenie și dialog deschis și care dorește să fie susținută de iubire, de credință și nădejde merită să depășim barierele și distanța dintre noi, să ne fim aproape unul altuia, să ne îngrijim unii de alții, nepierzând din vedere că țelul este unitatea, după exemplul dat de Hristos și Dumnezeu Tatăl. Darurile celor trei Magi subliniază că fiecare dintre noi poartă în sine o comoară și e capabil să aducă ceva din bogăția sa spirituală, materială punând-o la dispoziție lui Hristos și fraților și surorilor întru credința creștină și celor nevoiași. 
Închei cuvântul meu mulțumind parohiei noastre cât și tuturor preoților și enoriașilor din Sighișoara care de 25 de ani perseverează în lucrarea ecumenică dorindu-vă aceeași comuniune apropiată și în următorii 25 de ani. Totodată vă invit la o viziune, cale și închinare comună în octavele anuale de rugăciune cât și în viața de zi de zi, pentru ca lumina lui Hristos să ne împlinească personal, comunitățile și bisericile noastre în calea spre unitatea vizibilă. Amin.
 
Guten Abend liebe Schwestern und Brüder im Herrn,
wie schön, dass die ökumenische weltweite Bewegung ihren Weg unbeirrt fortsetzt, entgegen all derer die zu Spaltung und Egozentrik in unserer Welt neigen und arbeiten. Hier in Schäßburg kommen die Schwesterkirchen – orth., gr.und röm.kath., ref., unit. u.ev.Gemeinde nun schon seit 25 Jahren jährlich zusammen und feiern nun die 25. Auflage – das Silberjubiläum sozusagen. Ich freue mich, dass die Vertreter der Kirchenleitungen der 6 Kirchen und der Gemeinden zum Abschluß der diesjährigen Gebetswoche für die Einheit der Christen unserem Aufruf zum gemeinsamen Beten, Singen, Hören und Loben gefolgt sind. Das ist gar nicht selbstverständlich in diesen Zeiten. Für dies Jahr 2022 haben die christlichen Geschwister im Nahen Osten für die ganze Woche eine Passage aus dem Matthäus-Evangelium 2,2, aus der Geburtsgeschichte Jesu Christi, zum Thema für die gemeinsame Reflexion gewählt: „Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten."
Dieses Motto kann uns helfen drei Dinge besser zu verstehen:
Erstens. Seit mehr als 2.000 Jahren hat unsere Welt ein neues Licht empfangen, das Licht Christi. Nicht nur der Weihnachtsstern und die Sonne gehen im Morgenland, im Osten auf, sondern auch das Geschenk Gottes für uns kommt aus dem Osten, aus dem Nahen Osten. Die Geburt des Erretters ist für alle Christen ein Anlass zur Freude. Aber wir dürfen dabei die Welt, in der wir leben, nicht vergessen. Christen im Nahen Osten leben unter der ständigen Bedrohung ethnischer und religiöser Konflikte, die oft zu Blutvergießen und viel Leid führen. Sie hören jedoch nicht auf, sich nach dem göttlichen Licht zu sehnen. Wie sie sind auch wir Christen in Europa, in Rumänien, in Schäßburg gerufen, gleichsam wie die drei Weisen, das Licht Christi zu suchen, nach den Zeichen des Herrn Ausschau zu halten, uns nach seiner Gegenwart und Führung in unserer Welt und Zeit zu orientieren. Das ist umso mehr heute gefragt wo die Pandemie doch noch manchen zu schaffen macht und der Krieg und seine Folgen unsere politischen, wirtschaftlichen, sozialen, ökumenischen und Werte-Systheme in Frage stellt.
Zweitens. Die Weisen aus dem Morgenland kamen aus verschiedenen Nationen, Kulturen, Sprachen und hatten dennoch eine gemeinsame Vision und einen gemeinsamen Weg. Der Wunsch zu sehen brachte sie zusammen, sie waren vereint auf der Wissensreise zum König der Könige, zum Auserwählten Gottes. Dies ist auch für uns ein wertvoller Hinweis. Den Weg zu Christus nicht allein, sondern zusammen zu gehen. Es ist eine große Ermutigung für unsere Kirchen und Gesellschaft zu sehen, dass dieses Zusammengehen hier in Schäßburg möglich ist. Und das auf diesem gemeinsamen Weg zu Christus unsere Vielfalt kein Hindernis ist, sondern ein großer Vorteil, ein geistlicher Reichtum, der gerade das majestätische göttliche Licht, den Reichtum und die Schönheit der Einheit widerspiegelt, zu der Christus uns ruft und für die wir mit den Worten Jesu Christi beten: Ich bete, dass alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, damit auch sie eins in uns seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast." (Johannes 17,21)
Drittens. An der Stelle angekommen, wo der sie begleitende Stern stehen blieb, beteten die drei Weisen das Jesuskind an. Sie erreichten Christus schließlich am Ende ihrer Reise und fanden die Erfüllung, nach der sie sich auf ihrer langen und beschwerlichen Reise sehnten und die sie suchten. Die gemeinsame Anbetung vor Christus muss auch Mittelpunkt und Ziel unserer ökumenischen Zusammenarbeit und unseres Lebens sein. Wo das nicht geschieht entfernen wir uns vom Licht des Lebens. Für diese Einheit in der Anbetung, die das Menschliche und Freundschaftliche einschließt, und die getragen sind von der Liebe, dem Glauben und der Hoffnung, lohnt es sich, die Barrieren und die Distanz zwischen uns zu überwinden, füreinander einzustehen und nie aus dem Blick zu verlieren, um eine Einheit zu werden, dem Beispiel folgend das Christus und Gott, der Vater gegeben haben. Die Gaben der drei Weisen betonen, dass jeder von uns einen Schatz in sich trägt und einen Teil seines geistigen und materiellen Reichtums einbringen kann, indem er ihn Christus und seinen Brüdern und Schwestern im christlichen Glauben und den Bedürftigen zur Verfügung stellt und miteinander teilt.
Dies heutige Jubiläum möge ein wesentlicher Schritt sein zu einer gemeinsamen Vision, einem gemeinsamen Weg und einer gemeinsamen Anbetung im täglichen Leben und in die Zukunft hinein. Das Licht Christi möge uns alle persönlich, unsere Gemeinden und Kirchen auf dem Weg zur sichtbaren Einheit erfüllen. Amen.  Schlusssegen

Teilnehmer:
Evangelische Kirche A. B.  1. Bischof Reinhart Guib
               2. Pfarrerin Angelika Beer
               3. Stadtpfarrer/Dechant Bruno Fröhlich

Griech.-Katholische Kirche: 4. Weihbischof Cristian Crişan, Blaj
               5. Dechant Septimiu Nicula
               6. Pfr. Ciprian Dărăban
               7. Pfr. Ciprian Suciu

Reformierte Kirche:        8. Bischofsvikar László Szegedi, Kronstadt
                 (Vertretung für Bischof Béla Kató, Klausenburg)
                 9. Pfarrer/Dechant István Bíró

Ungarisch-Luth. Kirche     10. Bischofsvikar István Koszta, Kronstadt
                (Vertretung für Bischof Dezső-Zoltán Adorjáni, Klausenburg)

Unitarische Kirche       11. Dechant Sándor Szentgyörgyi, St. Martin/Târnăveni
                (Vertretung für Bischof István Kovács, Klausenburg)
                12. Pfarrer László-Csaba Jenei

Orthodoxe Kirche        13. Stadtpfarrer Petru Bleahu
                (Vertertung für Erzbischof Irineu von Alba Iulia)
                14. Pfr. i. R. Adrian Dobre
Es gilt das von der Kanzel gesprochen Wort!

  Vorlesen lassen:
  
  Windows
  z.B. Microsoft Edge 115: "rechte Maustauste"->Laut vorlesen
  z.B. Mozilla Firefox 115: "Lesesansicht"->Kopfhörersymbol
  MacOS, iOS, iPadOS (ab 2020)
  "Bedienungshilfen"->VoiceOver
  Android
  "Bedienungshilfen"->Vorlesen
  __________ 
  
  Übersetzen lassen:
  z.B. Google Chrome 115, Microsoft Edge 116