Evangelische Kirchengemeinde A.B. Schäßburg
Gottesdienst, Kantate und Orthodoxes Osterfest, 2. Mai 2021, 

Duminica Cantate și Paștele ortodox, 2 mai 2021, serviciu divin

2021. május 2-en, Kantate és Ortodox húsvét, Istentisztelet


 Start  Lautärke  Bildgröße auf Vollbild ändern  BeendenDer HERR ist auferstanden! Hristos a înviat! 

Der vierte Sonntag der Österlichen Freudenzeit in den Kirchen westlicher Tradition ist in diesem Jahr zugleich das Osterfest der Ostkirchen. Wir leben in einer Zeit, in der westliches und östliches Christentum immer mehr interferieren; in Siebenbürgen gibt es diese Interferenzen schon lange und darum ist es hier selbstverständlich, zu den unterschiedlich fallenden Feiertagen sich gegenseitig Gruß- und Segensworte zuzusprechen. In dieser Online-Andacht möchte ich aus gegebenem Anlass mich hauptsächlich der rumänischen Sprache bedienen.

Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos spune: „Nu te teme! Eu sunt Cel dintâi și Cel de pe urmă, și Cel ce sunt viu. Am fost mort, și, iată, sunt viu, în vecii vecilor, și am cheile morții și ale iadului.“ (Apocalipsa 1,18) Domnului să ne rugăm!

Psalm 65 i. A.
1. Strigați lui Dumnezeu tot pământul. / Cântați numele Lui; dați slavă laudei Lui.
2. Ziceți lui Dumnezeu: Cât sunt de înfricoșătoare lucrurile Tale! / Pentru mulțimea puterii Tale, Te vor linguși vrăjmașii Tăi. 3. Tot pământul să se închine Ție / și să cânte ție, să cânte numelui Tău. 4. Veniți și vedeți lucrurile lui Dumnezeu, / înfricoșător în sfaturi mai mult decât fiii oamenilor.
… 7. Binecuvântați neamuri pe Dumnezeul nostru / și faceți să se audă glasul laudei Lui, 8. Care a dat sufletului meu viață / și n-a lăsat să se clatine picioarele mele. 9. Că ne-ai cercetat pe noi, Dumnezeule, / cu foc ne-ai lămurit pe noi, precum se lămurește argintul. … 19. Binecuvântat este Dumnezeu, / Care n-a depărtat rugăciunea mea și mila Lui de la mine
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh!
Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Citire din Epistola întâia către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel
1. Vă aduc aminte, fraților, Evanghelia pe care v-am bine vestit-o, pe care ați și primit-o, întru care și stați, 2. Prin care și sunteți mântuiți … 3. Căci v-am dat, întâi de toate, ceea ce și eu am primit, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi; 4. Și că a fost îngropat și că a înviat a treia zi, după Scripturi; 5. Și că S-a arătat lui Chefa, apoi celor doisprezece.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Iubiți frați și surori întru Hristos!
Învierea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos este centrul credinței creștine, și de aceea este nucleul mesajului pascal. Cu aceasta nu am spus nimic nou, ci repet doar ceea ce se proclamă în toate bisericile creștine. Este mesajul, ce a fost transmis de-a lungul generațiilor ca experiența credinței, experiență făcută în zorii zilei când femeile mironosițe au găsit mormântul gol, experiență pe care suntem și noi chemați să o retrăim. 
Baza credinței noastre o rezumă Sf. Apostol Pavel în Prima sa Epistolă către Corinteni: „Căci v-am dat, întâi de toate, ceea ce și eu am primit, că Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi; Și că a fost îngropat și că a înviat a treia zi, după Scripturi ... ” (1. Cor. 15,3 - 4). Apostolul Pavel le scrie creștinilor din orașul antic grecesc Corint, ca unor oameni, care au acceptat în credință Învierea Mântuitorului și îi încurajează să rămână statornici în această credință.
Primii creștini sărbătoreau Învierea în fiecare Duminică, adică la începutul fiecărei săptămâni. Sfintele Paști ca cea mai importantă sărbătoare din anul bisericesc ne cheamă – dacă este permis un termen mai la-îndemâna generației de azi – la o „updatare” a credinței noastre, a cărei bază este Învierea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Cu toții suntem chemați la această credință, indiferent de limba în care ne rugăm sau de tradiția în care ne-am născut. Dumnezeu este cu noi (chiar dacă adeseori uităm de EL) și ne iubește cu desăvârșire, iar iubirea nu poate fi explicată ci trebuie acceptată sau primită. 
Prin Învierea Fiului său preaiubit, Dumnezeu a realizat ceea ce era necesar ca noi să fim mântuiți. Pentru aceasta să-i mulțumim și să-l preamărim. Hristos a înviat!

Gebet 
Lasst uns beten!
Allmächtiger, ewiger Gott! Wir danken Dir, dass wir die Auferstehung Deines Sohnes auf mannigfache Weise und vielen Sprachen verkündigen dürfen. Lass die frohe Botschaft Gehör finden und schenke uns allen Anteil an Dem Sieg des Lebens über den Tod.
Wir bitten Dich für Deine Kirche weltweit. Gib ihr Kraft die frohe Botschaft mit Freude zu verkündigen. Gib den Regierenden Weisheit und Kraft. Hilf allen Leidtragenden und Gefährdeten. Bewahre uns alle vor Nöten und Anfechtungen, die wir nicht tragen können. Sei mit uns in Zeit und Ewigkeit.
Tatăl nostru / Care ești în ceruri / Sfințească-se numele Tău / Vie împărăția Ta / Facă-se voia Ta / Precum în cer așa și pe Pământ / Pâinea noastră cea de toate zilele / Dă-ne-o nouă astăzi / Și ne iartă nouă greşalele noastre / Precum și noi iertăm greșiților noștri / Și nu ne duce pe noi în ispită / Ci ne izbăvește de cel rău / Că a Ta este împărăția / Puterea și Slava / a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.

Segen
Să ne binecuvânteze și să ne păzească atotputernicul și milostivul Dumnezeu: Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. 
Es segne und behüte uns der allmächtige und gnädige Gott: der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen

Ich lade nun dazu ein, den dritten Satz der Telemann-Kantate „Jauchzt ihr Christen, seid vergnügt“ zu hören. Die Freude der Auferstehung ist für die gesamte Christenheit die gleiche und wird in dieser Österlichen Freudenzeit in allen christlichen Kirchen gleichermaßen thematisiert: „O dreifach hoher Sieg! O mehr als tausendfache Freude. Nur bloß zu unsrer Fröhlichkeit ging Jesus alles ein. Drum, wer sich nicht mit ihm erfreut, der träget jetzt allein, zu Belials Vergnügung Leide.“

Kantate von G. P. Telemann: „Jauchzt, ihr Christen, seid vergnügt“ 
3. Satz: „O dreifach hoher Sieg“
Sopran: Renáta Gebe-Fügi
Violine: Dávid Csibi
Orgel: Dr. Erich Türk 
Es gilt das von der Kanzel gesprochen Wort!

  Vorlesen lassen:
  
  ab Microsoft Edge 91 mit:

  

  Steuerung Umschalten U

  oder "rechte Maustauste"
  -> Laut vorlesen


  ab Mozilla Firefox 89 mit:
  
  

  oder "Lesesansicht"
  __________ 
  
  Übersetzen lassen:

  ab Google Chrome 91, 
  ab Microsoft Edge 91