Evangelische Kirchengemeinde A.B. Schäßburg

NR. 30 (1/2017)

BIBELWORT ZUM GELEIT
Micha 4,1 – 5
In den letzten Tagen aber wird der Berg, darauf des HERRN Haus ist, fest stehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Und die Völker werden herzulaufen, und viele Heiden werden hingehen und sagen: Kommt, lasst uns hinauf zum Berge des HERRN gehen und zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir in seinen Pfaden wandeln! Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des HERRN Wort von Jerusalem. Er wird unter vielen Völkern richten und mächtige Nationen zurechtweisen in fernen Landen. Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln.
Es wird kein Volk wider das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Ein jeder wird unter seinem Weinstock	und	Feigenbaum	wohnen,	und niemand wird sie schrecken. Denn der Mund des HERRN Zebaoth hat's geredet. Ein jedes Volk wandelt im Namen seines Gottes, aber wir wandeln im Namen des HERRN, unseres Gottes, immer und ewiglich!

Miheia 4,1 – 5
Și în zilele cele de apoi, muntele templului Domnului se va înălța peste vârfurile munților și mai sus decât dealurile și către el vor curge popoarele; Popoare multe se vor îndrepta spre el zicând: "Veniți să ne suim în muntele Domnului, în templul Dumnezeului lui Iacov, și El ne va învăța căile Sale, și să mergem pe cărările  Sale,  că  din  Sion  va  ieși  legea și
cuvântul lui Dumnezeu din Ierusalim!" El va fi judecător al multor popoare și dreptate va împărți la neamuri puternice până departe. Acelea vor preface săbiile lor în fiare de plug și lăncile lor în cosoare. Și nici un neam nu va mai ridica sabia împotriva altuia și nu se vor mai învăța cum să se lupte; Ci fiecare va sta liniștit sub vița și smochinul lui și nimeni nu-i va înfricoșa, căci gura Domnului Savaot a grăit!
Atunci toate popoarele vor umbla fiecare în numele Dumnezeului său, iar noi vom merge în numele Domnului Dumnezeului nostru de acum și până în veac!Iubiți frați împreună-slujitori și dragi creștini!

Tematica	Săptămânii	de	Rugăciune	pentru Unitatea Creștinilor vine în acest an 2017 din Germania și acest lucru nu este întâmplător. În 2017 se împlinesc 500 de ani de la începutul reformei bisericești în landurile germane, fenomen care a cuprins după aceea mari părți ale Europei, dar a ajuns și dincolo de ocean. În acel context istoric se pare că n-a existat o alternativă; Reforma
a însemnat pe de-o parte aducerea aminte de niște adevăruri teologice, care în timp se alteraseră. Dacă este permisă o expresie din limbajul actual dominat de lumea calculatoarelor: Reforma a însemnat o
„resetare” și o „updatare” teologică. Pe de-altă parte însă, Reforma a adus niște lucruri care nu au fost dorite de inițiatorii lor, și anume dezbinarea cu tot
ce presupune aceasta: ură, desconsiderație reciprocă, luare în derâdere etc. Acolo unde s-a exploatat politic, acest conflict interconfesional a generat războaie; toate aceste lucruri au fost deosebit de dăunătoare. Faptul că s-au
făcut „în numele lui Dumnezeu” a ridicat doar doza de cinism. Acesta a fost	motivul	pentru		care,	teologii germani au propus ca tema pentru această	săptămână:	„Împăcarea	– dragostea lui Hristos ne stăpânește” (sau în alte traduceri: dragostea ne
„constrânge” sau ne „obligă”). Din fericire problemele de acum 500 de ani, azi nu mai sunt de actualitate. Epoca
globalizării și tehnologizării aduce însă provocări noi, nemaivăzute până acum. Apropierea și chiar contactul cu alte religii sau cu o lume areligioasă ne obligă ca și creștini (chiar dacă suntem de confesiuni diferite), să ne debarasăm de conflictele vechi, care au existat între noi. Doar dacă suntem capabili să ne împăcam (atât la nivel individual, cât
și la nivel etnic sau confesional) atunci vom putea sta cu fruntea sus înaintea creatorului nostru, care a vrut pace și armonie. Împăcarea desăvârșită este cea cu Dumnezeu; ea stă însă în strânsă legătură cu altă împăcare, și anume cea între oameni. Cele două se condiționează reciproc.
În continuare ne aplecăm asupra textului biblic din Vechiul Testament din cartea prorocului Miheia 4,1-5. Acest text ne creionează două imagini, care
ne ajută să înțelegem ce înseamnă ÎMPĂCAREA, imagini pe care le analizăm mai amănunțit: 1. Prima se referă la acceptarea îndrumării date de Dumnezeu: ea descrie noua relație a lui Dumnezeu cu oamenii. 2. A doua este imaginea păcii universale: ea descrie noua relație dintre ființele umane.
 
1. În primul rând este vorba despre așa-numitul „pelerinaj al popoarelor către muntele sfânt al Sionului,”. Motivul apare în repetate rânduri în Vechiul Testament. Din punct de vedere geografic Muntele Templului din Ierusalim, sau „Sionul” nu este cel mai înalt munte din zonă; Muntele Măslinilor din imediata vecinătate de pildă, este mult mai mare. „Înălțimea” atribuită Muntelui Templului nu este o înălțime fizică; este rangul, pe care i-l dă Dumnezeu. Între rânduri citim deci, că în fața lui Dumnezeu, ceea ce pare neînsemnat, devine măreț. În continuare, trebuie remarcat faptul că în viziunea prorocului, popoarele vin în deplină libertate, neconstrânși la acest Munte pe care se află Templul. Ei vin ca și pelerini. De aici deducem: Dumnezeu ne cheamă, dar nu ne constrânge să venim la el. „Îndrumarea din Sion” nu este o comandă; îndrumarea din Sion este darul lui Dumnezeu pentru toți oamenii, indiferent de apartenența lor religioasă. Aici nu este proclamată victoria unei religii asupra celeilalte, a unui popor asupra celuilalt sau al unei orânduiri asupra celeilalte. În schimb însă este proclamată victoria chibzuinței	asupra	nechibzuinței,	a libertății asupra robiei, a interesului comun asupra interesului egoist. Dumnezeu vrea să le meargă bine oamenilor, și ca ei să se bucure de viață.Având în vedere contextul istoric în care a fost conceput acest text, o astfel de dorință are trăsături paradoxale: în acele vremuri (adică cu aproximativ 2.800 în urmă) nu exista aproape nici o protecție împotriva bolilor, de multe ori era foamete, nu exista nici o formă de asigurare socială. Fiecare nouă zi pe care omul o apuca s-o trăiască în sănătate, nu putea fi altfel percepută, decât ca un dar din mâna lui Dumnezeu. În zilele noastre, de multe ori uităm acest lucru, pentru că – comparativ doar cu situația de acum 50 de ani – ne merge foarte bine; să nu vorbim de situația oamenilor de acum 1.000 de ani sau mai mult. Tocmai din acest motiv, adesea nu suntem destul de recunoscători, pentru ceea ce face Dumnezeu zilnic pentru noi. Cu atât mai intens însă – în mod paradoxal – trăim o situație de restriște. Un simplu exemplu în acest sens: cu 50 de ani în urmă prin muncă fizică brută trebuia să-ți asiguri încălzirea, procurând și crăpând lemne de foc; erai însă asigurat pe timp de iarnă. Azi vine gazul metan pe țeavă fără să depui efort; dar – ipotetic vorbind – dacă furnizorul de gaz intră dintr-un motiv oarecare în criză (situaţia geopolitică actuală nu exclude un asemenea scenariu), atunci îngheți efectiv. La fel se întâmplă și la scară mondială. Cu 1.000 de ani în urmă un război afecta cel mult o regiune de dimensiunea Transilvaniei. Astăzi – să ne ferească Dumnezeu – un buton roșu apăsat greșit afectează tot globul (şi iarăşi ne gândim la situaţia geopolitică a zilelor noastre). Iată deci paradoxul zilelor noastre: nu știm cât de bine ne merge, și în același timp omul are o responsabilitate extraordinară, de care mă îndoiesc, că se poate achita; din propriile puteri, sigur nu! De aceea este extraordinar de importat, ca omul să accepte liber consimțit îndrumarea lui Dumnezeu, și frapant este, că acest lucru l-a văzut deja prorocul Miheia în sec. 8 î. Hr. Dar cu aceste gânduri ne aflăm deja în fața celeilalte imagini din textul biblic.
2. Referindu-se la relațiile interpersonale, prorocul Miheia dezvoltă imaginea „păcii universale” și o face într-un mod deosebit de sugestiv folosind imaginea: „sabiei transformată în fier de plug și a suliței transformată în seceră.” In anul 1948 a fost ridicat în New York un monument în fața clădirii principale al Națiunilor Unite (ONU), care arată chipul unui om turnat din oțel, care confecționează dintr-o sabie un plug. Procesul tehnologic pe care Miheia îl are în vedere nu este unul foarte complicat. Era suficient să scoți vârful unei sulițe și aveai de un cuțit de tăiat vița de vie. La fel o sabie din bronz sau fier – dacă i se înlocuia mânerul – dădea o formă rudimentară a unui plug, pe acea vreme neexistând încă plugul rotunjit care întoarce brazda așa cum îl știm acum. Această imagine ne sugerează: depinde de om, dacă foloseşte un obiect pentru a face bine, sau a face rău. Desigur, acesta imagine rămâne un ideal, pentru că omul este și rămâne imprevizibil, așa cum am auzit mai-înainte. Cât de des au trăit-o strămoșii noștri, că clopotele bisericilor au fost luate și transformate în țevi de tunuri; și cât de rar, au fost transformate săbii în fiare de plug? Probabil și pentru Miheia a fost un ideal, ceea ce afirmă: „Și nici un neam nu va mai ridica sabia împotriva altuia și nu se vor mai învăța cum să se lupte.” Și totuși el dezvoltă această viziune. El crede cu tărie că va veni acel moment, când se vor împlini spusele lui.
Și revenind la noi: desigur, nu știm ce ne rezervă viitorul. Dar faptul ca aici și acum suntem împreună rugându-ne și acceptându-ne în diversitatea noastră, denotă că am înțeles și am aplicat mesajul biblic. Pentru aceasta să-i mulțumim lui Dumnezeu și să-l rugăm să ne dea înțelepciunea să putem continua acest demers. Așa să ne ajute Dumnezeu.
Amin.

Die Gebetswoche für die Einheit der Christen fand in diesem Jahr – wie viele andere kirchliche Ereignisse – im Zeichen des Reformationsjubiläums statt. Das diesjährige Thema der Gebetswoche „Versöhnung – die Liebe Christi drängt uns“ (entnommen aus 2. Korinther 5,14-20) war von den Christen der ACK (Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen) aus Deutschland ausgewählt worden. Es ist zeichenhaft, dass gerade die Gebetswoche, die Christen unterschiedlicher Konfessionen zusammen bringt, sich diesem Thema gewidmet hat. Reformation und Ökumene schließen sich heute nicht mehr aus. Kirchen unterschiedlicher konfessioneller Prägung gehen aufeinander zu und suchen das Gemeinsame.Am 26. Januar 2017 predigte ich in der Unitarischen Kirche in rumänischer Sprache – es wurde nachher auf Ungarisch übersetzt – über den Text Micha 4,1-5 (Text und Predigt siehe oben). In diesem Text wird die Vision von dem kommenden Friedensreich Gottes entwickelt, wobei der Prophet eines der eindrucksvollsten Bilder der Heiligen Schrift überhaupt zeichnet: jenes von den Schwertern, die zu Pflugscharen umgeschmiedet werden. Dies 2.800 Jahre alte Bild ist von frappierender Aktualität: vor dem Hauptgebäude der UNO in New York steht ein Denkmal, welches diesem Bild nachempfunden ist: ein Mensch ist dargestellt, der ein Schwert zu einer Pflugschar umschmiedet. Solche Wünsche oder Träume werden zwar nicht immer wahr, sollten aber trotzdem nicht aufgegeben werden. Menschlicher Friede ist der Abglanz göttlichen Friedens und darum dürfen wir als Christen hoffen. Ganz herzlich grüßt mit dieser Ausgabe des Schäßburger Gemeindebriefes alle Leserinnen und Leser,
Hans Bruno Fröhlich, Stadtpfarrer
 

PFARRAMTLICHER JAHRESBERICHT 2016
von Stpfr. Hans Bruno Fröhlich
mit Beiträgen von Erika Duma, Dieter König und Theo Halmen 
1)	Ausweis über die Gemeindegliederzahl


2)	Kirchliche Handlungen („Kasualien“)


3)	Gottesdienste und geistliche Veranstaltungen
Das Gottesdienstprotokoll enthält 69 Eintragungen:
Es gab 57 Hauptgottesdienste mit einer durchschnittlichen Beteiligung von 52,64 Teilnehmern (gesunken im Vergleich zum Vorjahr – 54,33).
15 Mal wurde das Heilige Abendmahl gefeiert mit einer durchschnittlichen Beteiligung von 44,07 Abendmahlsgästen, wobei die Abendmahlsteilnehmer aus dem Pflegenest mitgezählt sind. (Vergleich zum vorigen Jahr – 43,47 Teilnehmer, also leicht gestiegen)
Die andern gottesdienstlichen Veranstaltungen waren:
•	Metten; dass ist der Frühgottesdienst am Ostermorgen und der Abendgottesdienst am Heiligen Abend
•	Andachten bzw. Vespern; 4 gab es am Siechhof, von denen 2 in der Passions- und 2 in der Adventszeit gehalten wurden. Die durchschnittliche Beteiligung lag bei 16 (Vergleich zum vorigen Jahr – 16); einen Vespergottesdienst gab es noch anlässlich der Einweihung des Traktes für Betreutes Wohnen im Pflegenest;
 
•	Abendgottesdienste am Gründonnerstag, am Samstag vor der Konfirmation bzw. anlässlich der Konfirmandenprüfung, sowie am Altjahresabend
•	Ökumenische Gottesdienste (siehe Pkt. 8)
Die besten besuchten Veranstaltungen sind der Hauptgottesdienst am Ostersonntag, der Gottesdienst am Heiligen Abend und dann natürlich die ökumenischen Gottesdienste.

4)	Konfirmanden- und Religionsunterricht
Im Schuljahr 2015 / 2016 wurden 5 Konfirmanden für die Konfirmation vorbereitet (eine von ihnen gehörte vorher nicht zu unserer Kirche und wurden durch die Konfirmation in die Gemeinde aufgenommen; eine andere stammte aus Waldhütten, konfirmierte aber hier, da sie im Internat in Schäßburg wohnte). Am Samstag, den 2. April
fand die Prüfung in einem Abendgottesdienst statt (zum zweiten Mal im Betsaal) und am Sonntag Quasimodogeniti, den 3. April wurden die Konfirmanden eingesegnet und empfingen ihr erstes Abendmahl. Ab Herbst 2016 bereitet sich eine neue Gruppe von 5 Konfirmanden für die Konfirmation vor, welche voraussichtlich am 22./23. April 2017 stattfinden wird.
In der Grundschule halten die Lehrerinnen die Religionsstunden. Eine religionspädagogische Fortbildung für das Schuljahr 2015/2016 (am 15.04.2016) wurde dafür im Presbyterialsaal von der landeskirchlichen Beauftragten, Frau Britta Wünsch zusammen mit den experimentierten Religionslehrerinnen aus Hermannstadt Dorothea Binder und Anneliese Heltmann angeboten.

5)	Kinderstunde
An drei Sonntagen (21. Februar; 30. Oktober und 27. November) während des Hauptgottesdienstes wurde im Presbyterialsaal Kinderstunde zu biblischen Themen angeboten. Sie wird von Presbyterin (und Kindergärtnerin) Gabriela Oşan und Pfarrfrau (und Lehrerin) Karola Fröhlich gestaltet.

6)	Seniorenveranstaltungen
Wie auch in den vergangenen Jahren wurden in der Kantine der Alten Mädchenschule zwei Seniorentreffen vom Presbyterium organisiert. Das erste fand im Frühjahr (19. Mai) statt und das andere im Herbst (7. Oktober). Wie schon seit einigen Jahren erprobt, sorgte unser Kantor Theo Halmen für Stimmung, indem er auf dem Akkordeon spielte.
Am Sonntag, den 10. Januar wurde der Deportation gedacht und mit den vier Überlebenden (Frau Fleşar, Frau Krauss, Frau Tornea und Herr Balint) eine gemütliche Kaffeerunde im Pflegenest organisiert.

7)	Musikalische Veranstaltungen
verfasst von Kantor Theo Halmen
Alle in den Gottesdiensten zur Ehre Gottes gesungene oder gespielte Musik ist mit großer Gewissenhaftigkeit vom „pastor loci“ in das Gottesdienstprotokoll der Gemeinde Schäßburg eingetragen worden.
In der Sommerkonzertreihe, die in den beiden Kirchen der Gemeinde jeweils am Freitag um 18 Uhr stattgefunden hat, wurden 20 Konzerte abgehalten. Es war fast jedes musikalische Genere vertreten: beginnend mit einem Schäßburger Projektchor und einem Kinderchor unter Jay Hartzler, über den Schäßburger Gospelchor, Orgelmusik von In- und Ausländern gespielt, Kammermusik, bis hin zum Musical „Frau Luther“ – welches schon auf das Lutherjahr 2017 hinwies.
Am 4. Juni 2016 fand in Bekokten unter der Leitung unseres Kirchenmusikwartes Jürg Leutert ein Kinderchortreffen statt, welches das Musical "Der falsche Ritter" vorbereitete, das in diesem Jahr zur Aufführung kommen wird. Da waren wir mit etwa 12 Schäßburger Kindern auch dabei. Oben genannter Amerikaner Jay Hartzler hatte die Idee einen Kinderchor zu gründen. Für das Projekt "Der falsche Ritter" durfte ich mit Billigung der Eltern das Musical einstudieren und den Kinderchor nach Bekokten mitnehmen.

8)	Ökumenische Veranstaltungen
Es gab folgende ökumenische Gottesdienste:
•	«Ökumenische Gebetswoche» in den sechs historischen Kirchen, vom 18. bis 23. Januar, täglich 16°° Uhr; am Freitag, den 22. Januar 2016 fand der Ökumenische Gottesdienst im Betsaal der Klosterkirche statt;
•	«Weltgebetstag der Frauen» am Freitag, den 4. März 2016 in der Römisch-Katholischen Kirche
•	Ökumenischer Abendmahlsgottesdienst zusammen mit der reformierten Gemeinde am Reformationstag in der reformierten Kirche (31. Oktober 2016, 18°° Uhr; Gastpredigerin war diesmal die ev.-luth. Pfarrerin aus Klausenburg Imola Kerékgyártó)
 
•	Adventkerzenmarsch am 3. Adventsonntag, dem 11. Dezember (organisiert von der VERITAS- Stiftung).

9)	Öffentlichkeitsarbeit
Unsere Webseite www. https://ev-kirche-schaessburg.ro oder https://ev-kirche-schaessburg.eu wird nach wie vor von Herrn Matthias Schenkel / Heidelberg gepflegt.
Im vergangenen Jahr wurde der Gemeindebrief zweimal herausgegeben.
Das staatliche Fernsehen TVR 2 drehte einen Dokumentarfilm über die Deportation, der am 14. November 2016 ausgestrahlt wurde. Darin gab es ein ausführliches Interview mit der Zeitzeugin, Frau W. Tornea. Ebenfalls wurden auch Herr Kurator D. Zikeli und Stpfr. B. Fröhlich interviewt.
Dem Sender arte gab Stpfr. Fröhlich ein Interview, das in dessen Sendung „Metropolis“ am 30. Oktober 2016 ausgestrahlt wurde. Es ging darum, dass die Verschmelzung des Dracula-Mythos mit der Geschichte von Vlad
Ţepeş die historische Realität Siebenbürgens und vor allem der Stadt Schäßburg verfälscht und dass diese Methode bewusst von den Verantwortlichen in der Tourismusbranche eingesetzt wird; das alles zum Schaden des Kulturtourismus, den wir uns gerne wünschen.

10)	Nächstendienst
verfasst von Diakoniebeauftragte Erika Duma
Auch im Jahr 2016 waren im Pflegenest alle acht Pflegeplätze besetzt. In den letzten Monaten des Jahres (September – November)	hatten wir im Pflegenest 4 Todesfälle (zwei Gemeindemitglieder und zwei Fremdkonfessionelle). Die frei gewordenen Plätze wurden anhand der existierenden Warteliste wieder besetzt.
Bei „Essen auf Rädern“ wurden wochentags 19 Portionen nach Hause und 8 ins Pflegenest geliefert.
Im Rahmen der ambulanten Pflege wurden alleinstehende Gemeindemitglieder bei ihrer Einlieferung ins Krankenhaus begleitet, betreut und/oder zur Nachbehandlung gebracht, sowohl nach Schäßburg, als auch in die Kreisstadt.
Für die Pflegenest-Bewohner wurden monatlich vom Hausarzt Rezepte eingeholt und die Medikamente aus der Apotheke besorgt. Es wurden durch Privatspenden und durch die SAXONIA-Stiftung 3 – 4 Mal im Jahr 2016 Lebensmittelpakete an bedürftige Familien in Schäßburg, Weißkirch, Trapold und Peschendorf gebracht.
Im Sommer 2016 erhielten wir als Spende: Möbel, Küchengeräte, Vorhänge und Teppiche aus einer Wohnungsauflösung in Bielefeld. Dank dieser Spende konnten die im Jahr 2015/2016 frei gewordenen und renovierten Zimmer in der Etage über dem Pflegenest für betreutes Wohnen eingerichtet werden. Im September 2016 fand die Einweihungsfeier dieses neuen Traktes statt. Dadurch, dass sich diese Zimmer in der Etage befinden, können nur bewegliche Personen und solche, die nicht auf Bettpflege angewiesen sind, hier untergebracht werden.

11)	Verwaltung
verfasst von Verwalter Dieter König
Trotz eines verwaltungsmäßig schwierigen, ereignisreichen Jahres, gekennzeichnet von einer politischen Krise und einer fortlaufend gesetzlichen Instabilität, hat die Kirchengemeinde Schäßburg, dank der guten Zusammenarbeit der Angestellten und dem Mitwirken von Ehrenamtlichen das Jahr 2016 doch gut abgeschlossen.
Das historische kulturelle Erbe unserer Vorgänger, der zugewachsene, umfangreiche Besitz unserer Gemeinde, die Verantwortung für diese einmaligen Werte haben in der funktionellen Existenz unserer geschrumpften Gemeinde bedeutende Änderungen hervorgerufen. Noch einst als große Gemeinde mit zahlreich gut besetzten ehrenamtlichen Strukturen (Nachbarschaften, Frauenvereine, Jugendvereine, Schulen, u.a.) wurde ein großer Teil der kirchlichen Aufgaben bewusst und ehrenamtlich geleistet. Heutzutage werden von diesen Aufgaben Sozialarbeit, Instandhaltung, Nutzung und Förderung der kirchlichen Güter [Kirchen, Friedhöfe, Immobilien (Schulen, Kindergarten, Wohnungen), Kirchenwald usw.] hauptsächlich im Bereich der Verwaltung mit Hilfe von Angestellten bewältigt. Die nötigen finanziellen Mittel werden zum größten Teil schon selber erwirtschaftet. Doch durch die vielen Ausgaben im Sozialbereich und dem noch anhaltenden Reparaturbedarf an den rückerstatteten kirchlichen Immobilien ist die Gemeinde noch auf Spenden angewiesen. Unser Ziel ist es, weitere Einnahmequellen zu schaffen (hauptsächlich durch Förderung des Tourismus), um finanziell unabhängig von Spenden zu werden.
Die tägliche operative Verwaltung, die Vielfältigkeit der auftauchenden Probleme, bilden immer wieder eine neue Herausforderung, um befriedigende Lösungen für Nutzung, Pflege und Erhaltung des Gemeindeeigentums zu erzielen. Unter diesen Verhältnissen wurden im Laufe des Jahres 2016, eine ganze Reihe von Aufgaben verwaltungstechnischer Natur gelöst. Davon eine kurze Auflistung der wichtigsten Handlungen;
•	Sanierung der freigewordenen Räumlichkeiten in der Etage des „Venezianischen Hauses”; in der ehemaligen
„Kestner-Wohnung” wurde eine neue Gästewohnung hergerichtet und in der alten	„Saiku-Wohnung” wurden zwei Wohnbereiche für „Betreutes Wohnen” hergerichtet. Dabei wurden elektrische Installation, Wasserinstallation, Kanalisierung und Zentralheizung ganz erneuert. Das Gebäude insgesamt erhielt bei dieser Gelegenheit einen neuen Stromanschluss an das lokale Stromnetz.
•	Das Dach des Pfarrhauses wurde gründlich erneuert.
•	Bei der Bergkirche wurde eine dringende Dachreparatur unternommen. Holzbalken aus der Dachstruktur mussten teilweise ausgewechselt werden.
•	In einer ersten Etappe wurde auch das Dach des Hauses am Umweg Nr. 3 erneuert. In einer weiteren Etappe sollen 2017 die Fassaden dieses Hauses und die Treppen im Innenhof erneuert werden.
•	Für die Sicherheit unserer Gebäude und auch im Sinne der gesetzlichen Vorschriften wurde für die Wartung der Heizanlagen, der Blitzableiter-Systeme und der Feuerlöscher gesorgt.
•	Leistungsverträge und Mietverträge für Räumlichkeiten, Immobilien und Grundbesitz wurden auch dieses Jahr ausgearbeitet und neue wurden aufgesetzt.
•	Vom wirtschaftlichen Aspekt haben wir mit dem Kirchenwald das Jahr gut abgeschlossen. Gut bedeutet, dass die Einnahmen aus dieser Aktivität größer als die Ausgaben waren. Aber die Zusammenarbeit mit dem Forstamt (ist gesetzlich vorgeschrieben) ist noch sehr schwierig und benötigt eine fortlaufende Aufsicht. Um dem intensiven Holzstehlen im Wald entgegenzuwirken, haben wir im letzten Herbst einen zusätzlichen Überwachungsdienst mit einer privaten Firma vertraglich gesichert.
•	Im Rahmen des Gemeindelebens hatte die Verwaltung auch dieses Jahr einen bedeutenden Beitrag bei dem Organisieren der Osteraktion, des Seniorentreffens, des Sommertreffens, der Nachbarschaften, der Einweihungsfeier der neu hergerichteten Räumlichkeiten (Gästewohnung und „Betreutes Wohnen”) im „Venezianischen Haus”.
•	Im September kam seitens der Stadt eine unverhoffte Kündigung des Mietvertrages für das Gebäude der ehemaligen Knabenschule (AGRO). Übernahme und Absicherung der leergewordenen Immobilie wurden eingeleitet. Gebäude und Installationen wurden für den Winter vorbereitet. Dabei war die zukünftige Nutzung dieser Immobilie noch ungewiss.
•	Dank intensiver Bemühungen und dank der Spenden konnte die Pflegestation auch 2016 weitergeführt werden. Diese soziale Einrichtung, neben ambulanter Pflege und „Essen auf Rädern“, bleibt auch in Zukunft eine der wichtigsten und schwierigsten Aufgaben.
•	Auch 2016 wurden Delegationen und Besuchergruppen empfangen. Wichtige gute Beziehungen wurden somit weiter ausgebaut und neue kamen dazu.
Mit Rückblick auf die erbrachten Leistungen im Jahre 2016 hat sich im Grunde schon vieles getan. Ein gewisser wirtschaftlicher Aufschwung ist angelaufen und ist nicht zu übersehen. An dieser Stelle, als Abschluss,
möchte ich ein Wort des Dankes zum Ausdruck bringen, gerichtet an alle Spender, Partner und ehrenamtliche Mitarbeiter, ohne deren Mitwirken vieles gar nicht möglich gewesen wäre.

12)	Erwähnenswertes
Im vergangenen Jahr wurde die Gemeindevertretung 3 Mal einberufen; dieses vor dem Hintergrund der nötigen Beratung und Beschlussfassung im Blick auf den Verkauf eines Waldgrundstücks sowie der beiden Schulgebäude „MIU“ (Alte Mädchenschule) und „AGRO“ (Alte Jungenschule) an die Evangelisch-Lutherische Kirche ungarischer Verkündigungssprache. Das Presbyterium kam zu 11 Sitzungen zusammen um die anfallenden Anliegen zu besprechen und die nötigen Beschlüsse zu fassen.
Die Partnerschaft mit Bremen wurde auch im Jahr 2016 gepflegt. In der ersten Maiwoche besuchte uns eine Delegation der Bremischen Evangelischen Kirche und des Diakonischen Werkes Bremen e. V. (Kirchenpräsidentin Edda Bosse, Stellvertretender Schriftführer Dr. Bernd Kuschnerus, Vorsitzender des Vereins für Innere Mission Uwe Meltzko, Vorsitzender des Diakonischen Werkes Berthold Frick, Geschäftsführer des Diakonischen Werkes Pastor Manfred Meyer, Referentin für Ökumenische Diakonie Angela Hesse und der ehemalige Vorsitzende des Diakonischen Werkes Peter Schmaltz mit seiner Frau Dr. Karla Schmaltz). Am 9. September wurde der neue Trakt
für Betreutes Wohnen im Pflegenest eingeweiht; anwesend waren wiederum die Partner vom Diakonischen Werk Bremen: Pastor Manfred Meyer, Angela Hesse und die neue Referentin für Öffentlichkeitsarbeit im DW Bremen, Frau Regina Gruse.
Die geistliche Vertretung hat auch im Jahr 2016 sehr gut funktioniert. Pfr. i. R. Dr. Rolf Binder weilte Mitte April bis Ende Juli und Ende September bis Ende Oktober 2016 in Schäßburg. Herzlichen sei ihm dafür gedankt, dass Gottesdienste und andere geistliche Veranstaltungen nie ausgefallen sind.
Dank dieses Vertretungsdienstes konnte der Stadtpfarrer Dienste und Aufgaben außerhalb von Schäßburg übernehmen. Das war einerseits das „Kontaktstudium“ vom 18. April bis 22. Juli 2016 in Heidelberg, wo ich studieren aber auch unsere Landeskirche vertreten durfte. Sodann war es die Teilnahme an der „doppelten“ 70. Geburtstagsfeier von Ehepaar Dr. Karla und Peter Schmaltz (1. – 5. Oktober 2016) in Bremen, als Benefizveranstaltung für das Pflegenest gedacht. Weiterhin war es die Teilnahme an den Deutschen Kulturtagen in Klausenburg am Sonntag, den 9. Oktober 2016. Und schließlich nahm ich an der Tagung des HOG-Dachverbandes in Bad Kissingen vom 28. – 30. Oktober zum Thema »„Getrennt und doch verbunden“ - Potentiale der Zusammenarbeit von Institutionen der Siebenbürger Sachsen in Deutschland mit Partnern in Rumänien« teil und hielt den Vortrag „Optimierung der Kommunikation Optimierung der Kommunikation zwischen der Heimatkirche
und den Heimatortsgemeinschaften auf allen Ebenen“.
Das Jahr 2016 schloss mit der Gedenkfeier für die Opfer der im Dezember 1989 erschossenen jungen Männer an der Schaser Straße, wo ein ökumenisches Totengedenken stattfand und die Vertreter von Kirche und Forum einen Kranz niederlegten.


ERINNERUNGEN
erzählt von Wilhelmine Tornea, geb. Folberth, genannt „Gritzi“ (* 18. Juli 1926)
Januar 2017. Heute ist genau ein so strenger Wintertag, wie wir vor 72 Jahren erlebt haben. Ich war 18 ½ Jahre alt und wurde wie so viele andere im Alter zwischen 17 und 45 von zu Hause oder von sonst wo zur Polizei abgeholt, ohne dass uns gesagt wurde, was das zu bedeuten hatte. Ein Russe brachte
mich in das Sammellager, das in unserer Mädchenschule eingerichtet war. Als er mich da hineinschob, machte ich große Augen, ich erkannte all die Mädchen und Frauen und sagte nur erstaunt immer wieder:
auch du bist da, auch du bist da….
Ich fragte bekannte Frauen, wo ihre Kinder geblieben sind. Sie fingen an zu weinen und sagten, dass diese bei den Eltern, oder anderen Verwandten geblieben sind. So ging es einen Tag und eine Nacht. Unsere Leute sollten uns noch Lebensmittel und Kleider bringen. Aber am nächsten Tag waren wir schon weg, unsere Lieben fanden uns am Bahnhof, wohin man uns bei Nacht und Nebel in einen Viehwaggon auf einem abgelegenen Gleis gebracht hatte. Dort waren etliche Bänke, Heu und Stroh, hinaus durften wir nicht mehr. Spät in der Nacht bemerkten wir, wie der Zug sich in Bewegung setzte, die Räder ratterten
immer schneller, wir waren schon weit weg, als unsere Leute uns am nächsten Morgen suchten. Wir wussten nur, dass es ostwärts ging, aber nicht wohin.
Tagsüber stand der Zug irgendwo abgestellt, nur bei Nacht ging es immer weiter. Es war uns bang zumute, jeder versuchte sich sein Plätzchen zu finden. Es war ein Glück, dass auch Männer dabei waren, die mit praktischen Eingriffen halfen, unseren Aufenthalt im Zug erträglicher zu machen. Sie schlugen ein Loch in den Boden, wo wir unsere Notdurft verrichten konnten.
Als nach Tagen der Zug besonders lange stand, meinten die Männer: wir sind an der Grenze.
Plötzlich spürten wir am Rattern, dass etwas in Bewegung kam, und merkten, dass unser Zug ohne uns, die wir im letzten Waggon waren, weiter fuhr und wussten nicht, warum. Nach langem Warten wurden wir an einen anderen Zug gekoppelt, in dem Banater Schwaben ebenfalls nach Osten geführt wurden.
Bekanntschaft konnten wir mit ihnen erst am gemeinsamen Ziel machen, als wir aus dem Viehwaggon stiegen. Wir kamen zusammen in ein Lager, wo wir, die wir überlebten, bis zum Ende zusammen blieben.
In guter Kameradschaft teilten wir Freud und Leid.
Unter uns waren auch Personen aus derselben Familie: Eheleute, Geschwister…. Zur Arbeit wurden wir je nach körperlichem Zustand eingeteilt. Wir wurden sehr streng bewacht und immer wieder gezählt, es durfte keiner aus der Gruppe fehlen. Unser erster Arbeitsplatz war eine Baustelle. Wir mussten Drähte zu Gittern binden, die bei der Verschalung gebraucht wurden, wir luden schwere Holzstämme aus Waggons und trugen sie zu zweit auf der Schulter zum Sägewerk, wir waren bei verschiedenen Arbeiten Handlanger.
Dann kam ein Transport „Polaken“, - wie wir deutscher Abstammung, die echte Grubenarbeiter waren und im Bergwerk die Kohleförderung übernahmen. So begann auch für unsere Leute die Arbeit unter Tage.
In den Schacht kamen die Gesunden und Starken. Ich gehörte auch dazu. Die anderen Frauen wurden zum Kolchos (Landwirtschaft), in die Küche oder zur Krankenpflege zugeteilt.
In den Schacht kamen wir durch ein Tor und in einer Rinne rutschten wir zu unserem Arbeitsplatz,- wie tief dieser in der Erde war, weiß ich nicht. Da war es nicht kalt, aber feucht und oft nass. Es war düster und wenn die Stromgeneratoren versagten, saßen wir stundenlang im Dunkeln. Im Bergwerk
mussten wir Mädchen und Frauen die abgehauene Kohle mit Brettchen wegräumen und den Männern Hölzer für die Verschalung und das Abstützen des Stollens reichen. Wir arbeiteten auf Knien und sitzend, mussten die geförderte Kohle mit den Füßen der Nächsten zuschieben, bis sie endlich in das
„Waggonettel“ (Förderwagen) fiel. Das war eine sehr schwere Arbeit, 8 Stunden pro Schicht tief im Berg. Wir bekamen dafür 1 kg Brot pro Tag, und wenn die Norm gemacht wurde, gab es sogar eine amerikanische Konserve. (Wer nicht oder leicht arbeitete, erhielt nur 300 g Brot).
Der Weg von und zum Lager war etliche Kilometer weit. Im Winter, bei dickem Schnee, war alles verweht und bedeckt, da gingen die Männer voraus, um den Weg zu spuren. Nach der Arbeit, auf dem Weg zum Lager gefroren, unsere nassen Kleider auf uns, am Kopftuch, das nur die Augen freiließ, hingen Eiszapfen. Im Lager angekommen, kamen die Kleider zum Trocknen und wir freuten uns über das warme Essen, es gab Kraut- oder Rübensuppe, Fisch- oder Graupensuppe…
Im Laufe der Jahre haben wir viel Leid erlebt, wir sehnten uns nach Hause und träumten von gutem Essen. Die Todesopfer wurden mehr oder weniger verscharrt. (Die erste Tote war Inge Zikeli, die am ersten Weihnachtstag 1945 unter ungeklärten Umständen zu Tode kam und in der Nähe des Lagers gefunden wurde). Etliche Kranke und Schwache wurden vorzeitig nach Hause geschickt.
Die Bevölkerung, die Russen, waren selber sehr arm, der Krieg war noch nicht zu Ende, ihre Männer und jungen Leute irgendwo an der Front, mancher Landstrich kriegsgeschädigt, die Wirtschaft des Landes am Boden, - es ist verständlich, dass sie schlecht auf uns Deutsche („Faschisten“) zu sprechen waren.
Unser Leben wurde im Laufe der Jahre etwas besser, wir bekamen später einen Lohn, von dem wir die Kosten für Essen und Kleidung zu zahlen hatten. Das Heimweh aber hörte niemals auf, alle sehnten sich nach ihren Lieben in der Ferne.
Aus der Heimat kamen nur spärliche Nachrichten. Was da inzwischen geschehen war, Enteignungen und andere Zwangsmaßnahmen, wussten wir noch nicht.
Wir haben sehr schwere Jahre durchlebt, Kälte, Hunger, Not und Leid, und es wäre noch sehr viel zu erzählen, Erlebnisse, die man nie vergessen kann.
Wem durch Gottes Hilfe Gesundheit und Durchhaltevermögen geschenkt war, konnte das alles überstehen und nach 5 Jahren Verschleppung nach Hause kommen. So konnte ich nun mit gerade mal 23 Jahren daran gehen, mein neues Leben zu beginnen.
Mit erfüllten 90 Jahren blicke ich mit Dankbarkeit auf noch viele schöne Jahre zurück und bedauere es zutiefst, dass ich nicht mehr habe, dem ich „wießt tea noch“ sagen und mit ihm Erinnerungen austauschen kann…
Zur Erinnerung an einige Leidensgenossen erwähne ich folgende Namen, an die sich der eine oder andere doch noch erinnern könnte: Ehepaar Adleff Fritz und Grete, Zimmermann Muscho und Frau, die Brüder Petrovits Willi und Julius, Kinn Hans und Sohn, die Schwestern Emma, Gerda und Olga Soos, Schwestern Bergleiter Grete, Hilde und Hetschi, die Schwestern Hella Gross und Papa Glatz, Eiff Mathilde und Vater und manche andere.


KONFIRMATION
am Wochenende nach Ostern


Auch in diesem Schuljahr 2016/2017 haben sich sechs junge Menschen für die Konfirmation vorbereitet, von denen ein Konfirmand aus Keisd kommt (aber hier in Schäßburg zur Schule geht) und die andern fünf Gemeindeglieder in Schäßburg sind. Am Samstag, den 22. April wird um 18 Uhr traditionsgemäß die Konfirmandenprüfung stattfinden; seit einigen Jahren bereits geschieht dies im Betsaal der Klosterkirche. Am Sonntag, den 23. April (dem sogenannten „Weißen Sonntag“), werden die Konfirmanden dann unter Gebet und Segen zu mündigen Gemeindegliedern aufgenommen und zum ersten Mal das Heilige Abendmahl empfangen. Vier unserer Konfirmanden waren bereit, im Lichte von Psalm 23 ein paar Gedanken über die Konfirmation – ihre Bedeutung, aber auch die Motivation dazu – aufzuschreiben, wofür ihnen ganz herzlicher Dank gebührt.

Psalm 23 – Der gute Hirte
1.	Der Herr ist mein Hirte, / mir wird nichts mangeln.
2.	Er weidet mich auf einer grünen Aue / und führet mich zum frischen Wasser.
3.	Er erquicket meine Seele. / Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.
4.	Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, / fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich.
5.	Du bereitest vor mir einen Tisch / im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein.
6.	Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, / und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.

Psalmul 23 – Păstorul cel bun
1.	Domnul este Păstorul meu: / nu voi duce lipsă de nimic.
2.	El mă paşte în păşuni verzi / şi mă duce la ape de odihnă;
3.	îmi înviorează sufletul / şi mă povăţuieşte pe cărări drepte din pricina Numelui Său.
4.	Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, / nu mă tem de niciun rău, căci Tu eşti cu mine. Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie.
5.	Tu îmi întinzi masa în faţa potrivnicilor mei, / îmi ungi capul cu untdelemn şi paharul meu este plin de dă peste el.
6.	Da, fericirea şi îndurarea mă vor însoţi în toate zilele vieţii mele / şi voi locui în Casa Domnului până la sfârşitul zilelor mele.Petra: „Die Konfirmation ist für mich eine Sache, durch	die ich	einerseits Gott, andererseits aber auch der Familie und den Freunden näher komme. Gemäß Psalm 23 sind wir in Gottes Hand; er hat gesagt, dass er immer für uns da ist. Er hilft uns immer und tut, was gut für uns ist. Konfirmation bedeutet, dass wir in dieser Religion bleiben wollen.
Wenn wir uns konfirmieren lassen, dann bedeutet es, dass wir mit diesem Glauben, aber auch mit den Gewohnheiten und Traditionen der Evangelischen Kirche einverstanden sind. Auch wenn es unterschiedliche kirchliche Traditionen gibt, so beten die Kirchen doch denselben Gott an.“

Andreas: „Pentru mine confirmarea înseamnă, că vreau să urmez această religie – cu credinţa şi ideile ei – în continuare. Ideea Psalmului 23 este, că Dumnezeu veghează asupra noastră. EL ne protejeazăşi şi ne oferă tot ce avem nevoie, uneori chiar mai mult decât ne trebuie. Pentru că El ne învaţă, noi trebuie să alegem mereu drumul cel drept.“

Andrei: „Die Konfirmation vollzieht man in der Regel zwischen dem 13. und 15. Lebensjahr. Wir konfirmieren (also bestätigen) unsern Glauben. Wir wurden in der Evangelischen Kirche getauft. Darum ist die Konfirmation eine moralische Pflicht; wir führen unsern Glauben weiter. Dies ist eine evangelische Tradition. Unsere Taufpaten sollten bei unserer Konfirmation dabei sein.“

Julia: „Meiner Meinung nach ist die Konfirmation die Fortsetzung der Taufe. Die Taufe empfängt man,
weil die Verwandten es wollen. Bei der Konfirmation kann man selbst entscheiden, welchen Weg man wählen will. Die Konfirmation ist eine Art, Gott näher zu kommen und zum Guten beeinflusst zu werden.
Dadurch, dass wir durch die Konfirmation Treue zeigen, werden wir in eine starke Verbindung mit Gott gebracht. Selbst wenn wir uns gegen den Glauben entscheiden, liebt uns Gott noch immer. Gott akzeptiert unsere Entscheidungen und er liebt alle Menschen, obwohl sie unterschiedlich sind. Die Konfirmation versucht in meiner Sicht jedem zu helfen, seinen Weg zu finden, wobei wichtig festzuhalten ist, dass Gott
uns nicht im Stich lässt und uns liebt.“
 
EINDRÜCKE aus der Kinderstunde zum Thema „Noah und die Sintflut“

Fotos von Gabriela Oşan


 
______________________________
 


Herausgeber und verantwortlich für nicht namentlich gezeichnete Artikel:
Evangelische Kirchengemeinde A. B. Schäßburg

 herunterladen - a descărca - letöltés
__________ 

Vorlesen lassen:
  
Microsoft Edge 126: "rechte Maustauste"->Laut vorlesen
Mozilla Firefox 128: "Lesesansicht"->Kopfhörersymbol

für aktuelle Betriebssysteme
__________ 
 
Übersetzungsmöglichkeit:serverbasierte Wörterbücher
Fordítási lehetőség:szerver alapú szótárak
Opțiunea de traducere:dicționare bazate pe server


BENUTZUNGSBEDINGUNGEN

DATENSCHUTZ

IMPRESSUM