Evangelische Kirchengemeinde A.B. Schäßburg

Aktuell Gemeinde Benutzung Datenschutz Impressum
Impressum (Stand: 1. Januar 2021)
Die Evangelische Kirchengemeinde A. B. Schäßburg ist eine deutschsprachige Gemeinde, die der Evangelischen Kirche A. B. in Rumänien angehört (Legea 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, publicata in Monitorul Oficial nr. 11 din 8.1.2007). Sie weiß sich in erster Linie den eigenen Gemeindegliedern – d.h. den hauptsächlich deutschsprachigen Lutheranern – verpflichtet und daher ist ihr „geistliches Zentrum“ der Sonntagsgottesdienst, jeweils um 10 Uhr.
Ihr Dasein hat von der Minderheitensituation und dem ökumenischen Kontext her ein besonderes Gepräge. Daher beteiligt sich die Evangelischer Kirchengemeinde A. B. Schäßburg in aller Offenheit an ökumenischen Veranstaltungen (Ökumenische Gebetswoche, Weltgebetstag der Frauen u. ä.), und tut dies in der für die historische Region Siebenbürgen typischen dreisprachigen Form: Rumänisch, Ungarisch, Deutsch.

Kirche ist ohne Diakonie nicht glaubwürdig und daher betreibt die Evangelische Kirchengemeinde A. B. Schäßburg eine eigene Diakoniestation. Nach der Zusammenlegung der einst zwanzig Nachbarschaften bestehen heute noch zwei,
die Hermann-Oberth-Nachbarschaft und
die Obere-Baiergasse-Nachbarschaft. Als Eigentümerin von wichtigen Baudenkmälern der Schäßburger Altstadt – die von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde – setzt sie sich für einen gediegenen Kulturtourismus ein. Redaktionelle Verantwortung hat:
KAPCSOLAT - ADATOK (2021. jánuar 1)
Az A. H. Segesvár Evangélikus Plébánia németül beszélő közösség, amely az A. H. Evangélikus Egyházhoz tartozik Romániában (Legea 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, publicata in Monitorul Oficial nr. 11 din 8.1.2007). Elsősorban és mindenekelőtt a saját egyháztagjait képviseli és elkötelezett a főleg németül beszélő evangélikusoknak – és ezért a „lelki központ” a vasárnapi istentisztelet, 10 órától.
Létük a kisebbségi helyzet és az ökumenikus kontextus sajátossága. Ezért a Evangélikus Egyház részt vesz A. H. Segesvár nyíltan ökumenikus eseményekben (Ökumenikus ima Hét világnapja és hasonlók ..), és ez jellemző főleg a történelmi erdélyi régió háromnyelvű formájára: román, magyar, német.

Az egyház nem hihető Diakonia nélkül, ezért az A. H. Segesvár Evangélikus Egyházaban működik saját Diakonia.
Mint Segesvár régi városának fontos történelmi műemlékeinek tulajdonosa – amelyet az UNESCO Világörökség részévé nyilvánítottak – elkötelezett a méltó kulturális turizmus iránt.

A szerkesztői felelősség:


DATE DE CONTACT (1 ianuarie 2021)
Parohia Evanghelică C. A. Sighişoara reprezintă o comunitate religioasă germanofonă care aparține Bisericii Evanghelice C. A. din România, cult recunoscut de către Statul Român în baza Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, publicată în Monitorul Oficial nr. 11 din 8.1.2007. Se adresează în primul rând propriilor membri ai bisericii, respectiv în principal luteranilor vorbitori de limbă germană. „Centrul spiritual” al acestei comunități este serviciul divin duminical de la ora 10, care de regulă se desfășoară în »Biserica Mănăstirii« şi în mod excepțional în »Biserica din Deal«.
Caracterul ei specific este dat de situația minoritară și contextul ecumenic şi multicultural transilvănean. Comunitatea Evanghelică C. A. Sighișoara participă cu toată deschiderea la evenimente ecumenice (»Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor«, »Ziua Mondială de Rugăciune« etc.), și face acest lucru într-un mod tipic pentru regiunea istorică Transilvania în limbile: română, maghiară şi germană.

O organizație religioasă, respectiv o biserică nu este credibilă fără activitate filantropică; de aceea în Parohia Evanghelică C. A. Sighişoara operează propria diaconie, ca platformă de într-ajutorare celor aflaţi în dificultate.
Ca proprietar al unor monumente importante din »Cetatea« (= orașul vechi) Sighișoarei – care face parte din patrimoniul mondial UNESCO – Parohia Evanghelică C. A. Sighişoara este angajată în promovarea unui turism cultural demn de istoria multiseculară al acestui oraș.

Responsabilitate editorială o are:

Touristische Kirchenbesichtigung
Beide Kirchen
(Berg- und Klosterkirche) sind für 
touristische Besichtigungen geschlossen.

În scopuri turistice bisericile pot fi vizitate
Cele două biserici
(Biserica din Deal şi Biserica Mănăstirii)
sunt închise pentru vizitări turistice.

Templom Turisztikai Látogatások
Mindkét templom
(vári és kolostori templom)
turisztikai látogatásra bezárva.


Regelmäßige Termine

Montag-Donnerstag 8-12 Uhr
Gebührentag

Montag 17 Uhr
Konfirmandenunterricht

Donnerstag 18 Uhr
Kirchenchor vorerst abgesagt

Freitag 18 Uhr
Sommerkonzerte ab Mitte Mai 2021

Sonntag 10 Uhr
Gottesdienstbesuch der Konfirmanden

Parohia Evanghelică Sighişoara A. C., Str. Cositorarilor Nr. 13, RO-545400 Sighişoara
Legea 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, publicata in Monitorul Oficial nr. 11 din 8.1.2007