Evangelische Kirchengemeinde A.B. Schäßburg

Aktuell  Chronik  Gemeinde  Benutzung  Datenschutz  Impressum  ABC
BENUTZUNGSBEDINGUNGEN (3. Februar 2024)
Die Seiten von ev-kirche-schaessburg.ro gehen sorgfältig mit den Daten um.
Durch die Nutzung der Seiten oder Inhalte oder Materialien erklären Sie sich damit einverstanden, die folgenden Bedingungen und deren fortlaufende Änderungen zu befolgen, unabhängig davon, ob Sie über diese Änderungen benachrichtigt werden oder nicht.
Der Benutzer ist verpflichtet, diese Benutzungsbedingungen sorgfältig zu lesen und regelmäßig zu überprüfen, ob Aktualisierungen vorliegen. Die Seiten dürfen nur für Aktivitäten verwendet werden, die den geltenden Gesetzen der Europäischen Union bzw. ihre Mitgliedsländer entsprechen und nicht im Widerspruch zu den Grundrechten und -freiheiten sowie den moralischen und ethischen Grundsätzen stehen. Der Anbieter behält sich das Recht vor, die Benutzungsbedingungen jederzeit gemäß seiner Überlegung zu ändern. Änderungen der Benutzungsbedingungen gelten ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung auf dem Server. Falls Sie den Seiten nach Durchführung der Änderungen durch den Anbieter auf irgendeine Weise nutzen möchten, gilt dies als Ausdruck Ihrer bedingungslosen Zustimmung zu den geänderten Benutzungsbedingungen. Falls Sie mit den Benutzungsbedingungen nicht einverstanden sind, sind Sie nicht zur Nutzung des Seiten berechtigt.
Alle auf diesen Seiten aufgeführten Bilder, Filme, Texte (Es gilt grundsätzlich das gesprochene Wort.), Karten, Marken, Dienstleistungsmarken und Logos sind Eigentum des Anbieters oder Dritter und können nicht von anderen außerhalb dieser Webseite verwendet werden.
Biblische Texte sind der Lutherbibel 2017, der Einheitsübersetzung, der BibliaOrtodoxa.ro oder der Károli Gáspár Übersetzung entnommen.
Für Übersetzungen in andere Sprachen können nur Wörterbücher oder serverbasierte Wörterbücher erste Hinweise über den Inhalt geben. Wir achten auf barrierefreie Darstellung unserer Webseiten.
Technische Umsetzung der Webseiten:
ATVIRTUAL.NET KG, Groß-Enzersdorf bei Wien, hostet die Daten. Serverstandort ist Frankfurt am Main (Deutschland).Redaktionelle Verantwortung hat:Für Rückfragen und Anregungen:
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (2024. Február 3)

Az ev-kirche-schaessburg.ro oldalain gondosan kezeli az adatokat.
A webhely, tartalom vagy anyagok használatával Ön beleegyezik abba, hogy betartja a következő feltételeket és azok folyamatban lévő változásait, függetlenül attól, hogy értesítést kap-e ezekről a változásokról.

A felhasználó köteles gondosan elolvasni ezeket a használati feltételeket, és rendszeresen ellenőrizni, hogy vannak-e frissítések. A webhely csak olyan tevékenységekhez használható fel, amelyek megfelelnek az Európai Unió vagy annak tagállamainak alkalmazandó törvényeinek, és nem ütköznek az alapvető jogokhoz és szabadságokhoz, valamint az erkölcsi és etikai alapelvekhez. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megfontolásaival összhangban bármikor megváltoztassa a használati feltételeket. A használati feltételek módosítása a kiszolgálón történő közzététel időpontjától érvényes. Ha bármilyen módon használni szeretné a weboldalt a módosítások elvégzése után, ez kifejezi a megváltozott használati feltételekhez való feltétel nélküli hozzájárulását. Ha nem ért egyet a használati feltételekkel, akkor nem jogosult a webhely használatára.
Minden kép, filmék, szöveg (a mondott szó mindig érvényes), kártyák, márkák, szolgáltatási jelek és logók a szolgáltató vagy harmadik felek tulajdonát képezik, és a weboldalon kívül mások nem használhatják azokat.
A bibliai szövegek a 2017-es Luther bibliafordításaból, az egységfordításból, a BibliaOrtodoxa.ro-ból vagy Károli Gáspár forditásaból származnak.
Más nyelvekre történő fordítás esetén csak a szótárak vagy a szerveralapú szótárak adhatnak kezdeti támpontot a tartalomra vonatkozóan. Figyelmet fordítunk weboldalaink akadálymentes megjelenítésére.

A weboldalak műszaki megvalósítása:
Az ATVIRTUAL.NET KG, Groß-Enzersdorf, Bécs közelében, ad otthont. A kiszolgáló helye Frankfurt am Main (Németország).

A szerkesztői felelősség:A kérdések és javaslatok:
TERMINI DE UTILIZARE (3 Februarie 2024)

Paginile site-ului ev-kirche-schaessburg.ro tratează cu maximă atenție datele.
Folosind site-ul, conținutul sau materialele, vă exprimați acordul să respectați următoarele condiții și modificările intervenite pe parcurs, indiferent dacă sunteți notificat sau nu în legătură cu aceste modificări.
Utilizatorul este obligat să citească cu atenție termenii de utilizare și să verifice în mod regulat dacă există actualizări. Paginile pot fi utilizate numai pentru activități care respectă legile Uniunii Europene sau ale țărilor sale membre și nu intră în conflict cu drepturile și libertățile fundamentale, precum și cu principiile de etică și morală. Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment condițiile de utilizare, cum consideră. Modificările condițiilor de utilizare se aplică din momentul publicării pe server. Dacă doriți să utilizați site-ul web în vreun fel după ce au fost efectuate modificările, aceasta este o expresie a consimțământului dvs. necondiționat pentru modificarea condițiilor de utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu termenii de utilizare, nu sunteți autorizat să utilizați site-ul.
Toate imaginile, filmele, textele (cuvântul rostit fiind cel aplicabil), cardurile, mărcile, mărcile de serviciu și siglele sunt proprietatea furnizorului sau a terților și nu pot fi utilizate de către alții din afara acestui site web.
Textele biblice sunt preluate din Lutherbibel 2017, Einheitsübersetzung, BibliaOrtodoxa.ro sau Károli Gáspár. Pentru traducerile în alte limbi, numai dicționarele sau dicționarele bazate pe server pot oferi o primă indicație a conținutului. Ne străduim ca s a site-urilor noastre și conținuturile lor să fie accesibile pentru toate persoanele.
Implementarea tehnică a site-urilor Web:
ATVIRTUAL.NET KG, Groß-Enzersdorf lângă Viena, găzduiește datele. Localizarea serverului este la Frankfurt am Main (Germania).

Responsabilitate editorială o are:Ne puteți contacta:

Gemeindebrief

Kirchenmusik

Touristische Kirchenbesichtigung
Bergkirche, Klosterkirche: Di-So, 10-18 Uhr. Montags geschlossen.
Der Preis beträgt 10 Lei je Eintrittskarte.

În scopuri turistice bisericile pot fi vizitate
Bisceria din Deal, Biserica Mănăstirii: marţi până duminică între orele 10 şi 18. Luni închis.
Preţul de intrare este de 10 lei/bilet.

Templom Turisztikai Látogatások
Vártemplom, Kolostortemplom: Nyitva keddtől vasárnapig 10-18 óra között. Hétfőnként zárva.
Az ár 10 lej belépőjegyenként.

Tourist church visit
Curch on the Hill, Monastary Curch: Tuesday-Sunday, 10 a.m.-6 p.m. On Monday´s closed.
The price is 10 lei per entry ticket.

Regelmäßige Termine

Montag-Donnerstag 
8-12 Uhr Gebührentag

Donnerstag 
18 Uhr Kirchenchor 
19 Uhr Posaunenchor 

Freitag 
18 Uhr Sommerkonzerte


Die Evangelische Kirchengemeinde A. B. Schäßburg, Str. Cositorarilor Nr. 13, RO-545400 Sighişoara, funktioniert aufgrund der Kirchenordnung der Evangelischen Kirche Augsburgischen Bekenntnisses in Rumänien veröffentlicht im Amtsblatt der Regierung Rumäniens Nr. 637 vom 4. September 2008 und dem Gesetz Nr. 489/2006 betreffend Religionsfreiheit und allgemeinen Regelungen für die Glaubensgemeinschaften, veröffentlicht im Amtsblatt der Regierung Rumäniens Nr. 11 vom 8. Januar 2007

Parohia Evanghelică Sighişoara C. A., Str. Cositorarilor Nr. 13, RO-545400 Sighişoara, care funcționează în baza Statului Bisericii Evanghelice C. A. din România, publicat în Monitorul Oficial nr. 637 din 4.9.2008 şi a Legii 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, publicata in Monitorul Oficial nr. 11 din 8.1.2007

Az A. B. Sighisoara Evangélikus Egyházközség (Str. Cositorarilor no. 13, RO-545400 Sighişoara), a Romániai Augsburgi Hitvallású Evangélikus Egyház 2008. szeptember 4-i 637. számában megjelent Romániai Evangélikus Egyházközség Egyházi Rendje és a Román Kormány Hivatalos Közlönyének 2007. január 8-i 11. számában megjelent 489/2006. számú, a vallásszabadságról és a vallási közösségek általános szabályairól szóló törvény alapján működik