Evangelische Kirchengemeinde A.B. Schäßburg

Aktuell Gemeinde Benutzung Datenschutz Impressum
BENUTZUNGSBEDINGUNGEN (12. Juni 2021)
Die Seiten von ev-kirche-schaessburg.ro gehen sorgfältig mit den Daten um.
Durch die Nutzung der Seiten oder Inhalte oder Materialien erklären Sie sich damit einverstanden, die folgenden Bedingungen und deren fortlaufende Änderungen zu befolgen, unabhängig davon, ob Sie über diese Änderungen benachrichtigt werden oder nicht.
Der Benutzer ist verpflichtet, diese Benutzungsbedingungen sorgfältig zu lesen und regelmäßig zu überprüfen, ob Aktualisierungen vorliegen. Die Seiten dürfen nur für Aktivitäten verwendet werden, die den geltenden Gesetzen der Europäischen Union bzw. ihre Mitgliedsländer entsprechen und nicht im Widerspruch zu den Grundrechten und -freiheiten sowie den moralischen und ethischen Grundsätzen stehen. Der Anbieter behält sich das Recht vor, die Benutzungsbedingungen jederzeit gemäß seiner Überlegung zu ändern. Änderungen der Benutzungsbedingungen gelten ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung auf dem Server. Falls Sie den Seiten nach Durchführung der Änderungen durch den Anbieter auf irgendeine Weise nutzen möchten, gilt dies als Ausdruck Ihrer bedingungslosen Zustimmung zu den geänderten Benutzungsbedingungen. Falls Sie mit den Benutzungsbedingungen nicht einverstanden sind, sind Sie nicht zur Nutzung des Seiten berechtigt.
Alle auf diesen Seiten aufgeführten Bilder, Filme, Texte (Es gilt grundsätzlich das gesprochene Wort.), Karten, Marken, Dienstleistungsmarken und Logos sind Eigentum des Anbieters oder Dritter und können nicht von anderen außerhalb dieser Webseite verwendet werden.
Technische Umsetzung der Webseiten:
- ATVIRTUAL.NET KG, Groß-Enzersdorf bei Wien, hostet die Daten. Serverstandort ist Frankfurt am Main (Deutschland).
- Karten innerhalb unserer Seiten mit ArcGIS online
- Einzelne Gottesdienste und Ansprachen sind in unserem Youtube-Kanal abgelegt.

Redaktionelle Verantwortung hat:Für Rückfragen und Anregungen:


FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (2021. június 12)
Az ev-kirche-schaessburg.ro oldalain gondosan kezeli az adatokat.
A webhely, tartalom vagy anyagok használatával Ön beleegyezik abba, hogy betartja a következő feltételeket és azok folyamatban lévő változásait, függetlenül attól, hogy értesítést kap-e ezekről a változásokról.

A felhasználó köteles gondosan elolvasni ezeket a használati feltételeket, és rendszeresen ellenőrizni, hogy vannak-e frissítések. A webhely csak olyan tevékenységekhez használható fel, amelyek megfelelnek az Európai Unió vagy annak tagállamainak alkalmazandó törvényeinek, és nem ütköznek az alapvető jogokhoz és szabadságokhoz, valamint az erkölcsi és etikai alapelvekhez. A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megfontolásaival összhangban bármikor megváltoztassa a használati feltételeket. A használati feltételek módosítása a kiszolgálón történő közzététel időpontjától érvényes. Ha bármilyen módon használni szeretné a weboldalt a módosítások elvégzése után, ez kifejezi a megváltozott használati feltételekhez való feltétel nélküli hozzájárulását. Ha nem ért egyet a használati feltételekkel, akkor nem jogosult a webhely használatára.
Minden kép, filmék, szöveg (a mondott szó mindig érvényes), kártyák, márkák, szolgáltatási jelek és logók a szolgáltató vagy harmadik felek tulajdonát képezik, és a weboldalon kívül mások nem használhatják azokat.
A weboldalak műszaki megvalósítása:
- Az ATVIRTUAL.NET KG, Groß-Enzersdorf, Bécs közelében, ad otthont. A kiszolgáló helye Frankfurt am Main (Németország).
- Térképek az oldalain belül az ArcGIS online használatával lettek alkotva
- Az egyéni egyházi istentiszteleteket és beszédeket az YouTube-csatornánk tárolja.

A szerkesztői felelősség:A kérdések és javaslatok:


TERMINI DE UTILIZARE (12 iunie 2021)
Paginile site-ului ev-kirche-schaessburg.ro tratează cu maximă atenție datele.
Folosind site-ul, conținutul sau materialele, vă exprimați acordul să respectați următoarele condiții și modificările intervenite pe parcurs, indiferent dacă sunteți notificat sau nu în legătură cu aceste modificări.
Utilizatorul este obligat să citească cu atenție termenii de utilizare și să verifice în mod regulat dacă există actualizări. Paginile pot fi utilizate numai pentru activități care respectă legile Uniunii Europene sau ale țărilor sale membre și nu intră în conflict cu drepturile și libertățile fundamentale, precum și cu principiile de etică și morală. Furnizorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment condițiile de utilizare, cum consideră. Modificările condițiilor de utilizare se aplică din momentul publicării pe server. Dacă doriți să utilizați site-ul web în vreun fel după ce au fost efectuate modificările, aceasta este o expresie a consimțământului dvs. necondiționat pentru modificarea condițiilor de utilizare. Dacă nu sunteți de acord cu termenii de utilizare, nu sunteți autorizat să utilizați site-ul.
Toate imaginile, filmele, textele (cuvântul rostit fiind cel aplicabil), cardurile, mărcile, mărcile de serviciu și siglele sunt proprietatea furnizorului sau a terților și nu pot fi utilizate de către alții din afara acestui site web.
Implementarea tehnică a site-urilor Web:
- ATVIRTUAL.NET KG, Groß-Enzersdorf lângă Viena, găzduiește datele. Localizarea serverului este la Frankfurt am Main (Germania).
- Hărți în paginile noastre cu ArcGIS online
- Pe canalul nostru YouTube sunt stocate slujbe bisericești și discursuri. 

Responsabilitate editorială o are:Ne puteți contacta:

Touristische Kirchenbesichtigung
Bergkirche: Di - So, 10-18 Uhr
Die Klosterkirche bleibt für die Zeit der Renovierungsarbeiten geschlossen.
Der Preis beträgt 8 Lei je Eintrittskarte.

În scopuri turistice bisericile pot fi vizitate
Bisceria din Deal: marţi până duminică între orele 10 şi 18
Biserica Mănăstirii rămâne închisă pe perioadă în care se află în renovare.
Preţul de intrare este de 8 lei/bilet.

Templom Turisztikai Látogatások
Vártemplom: Nyitva keddtől vasárnapig 10-18 óra között.
A kolostor temploma a felújítási munkálatok idejére zárva marad.
Az ár 8 lej belépőjegyenként.


Regelmäßige Termine

Montag-Donnerstag 8-12 Uhr
Gebührentag

Donnerstag 18 Uhr
Kirchenchor vorerst abgesagt

Freitag 18 Uhr
Sommerkonzerte


Parohia Evanghelică Sighişoara C. A., Str. Cositorarilor Nr. 13, RO-545400 Sighişoara
Legea 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, publicata in Monitorul Oficial nr. 11 din 8.1.2007